School@Pathé is een filmprogramma voor het voortgezet onderwijs. School@Pathé wil leerlingen aanzetten hun mening te vormen, deze te onderbouwen en te verwoorden. Het programma is beschikbaar bij alle 21 Pathé-bioscopen in Nederland. Er zijn individuele en klassikale lesprogramma’s.

De programma’s zijn in te zetten bij vakken als Nederlands, vreemde talen, geschiedenis en CKV. Lespakketten zijn gratis digitaal beschikbaar en sluiten aan bij de leerdoelen van het voortgezet onderwijs. Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs is speciaal lesmateriaal ontwikkeld over de geschiedenis van film.