Basismodel voor filmgeletterdheid

Filmeducatie heeft als doel om kritische, creatieve, bewuste, open, actieve, analytische houding tot film te generen. Hiervoor bestaat geen kant-en-klaar recept dat voor elke leerling werkt. Het onderstaande model biedt ingrediënten, kaders en doelen – elementen die uiteindelijk gecombineerd kunnen worden tot een smakelijke les, vak of project.

Kortom; het model brengt focus in WAT geleerd wordt, WAAROM het geleerd wordt en HOE het geleerd kan worden.

 
model.png
 

Drie leerdoelen [WAAROM]

Er zijn drie centrale leerdoelen binnen filmgeletterdheid.

Kritische (kijk- en maak) vaardigheden ontwikkelen:

Je waardeert film als kunstvorm en communicatief medium. Je herkent de specifieke culturele context en/of visie die de film reflecteert. Je kan die toetsen aan je eigen referentiekader. Je beseft dat bepaalde filmtechnische keuzes de perceptie van de kijker kunnen beïnvloeden. Je kan je kritisch uiten over een film en je staat open voor de mening van anderen.

Creatieve processen inspireren en faciliteren:

Je krijgt inzicht in de filmtaal en leert die te beheersen. Je kan expressieve en creatieve keuzes maken om je eigen visie te delen via beelden. Je kent het productieproces van film en past dit toe in de praktijk. Je maakt ideeën beschikbaar voor anderen zodat je samen een film kan maken.

Culturele vaardigheden/bewustzijn creëren:

Je reflecteert over je eigen leerproces. Je kan samenwerken en je kennis over film(maken) delen met anderen. Je kijkt onbevangen naar verschillende filmcreaties. Je ontwikkelt een groter maatschappelijk bewustzijn door open te staan voor de specifieke culturele context van de film.

 

Vier focusgebieden [WAT]

Om de doelstellingen te bereiken kiest het model ervoor om te kiezen voor vier kenmerkende filmische focusgebieden*:

Filmverhaal

De narratieve elementen van een film, thematieken en ontwikkeling van personages en de functie van de verhalen (vermaak, informatie, kunst, overtuigen).

Filmtaal

De grammatica van film; het lezen, analyseren en interpreteren van filmische beeldtaal, het ontwikkelen van een filmvocabulaire, identificeren van techniek, technische verhaalstructuren als plot, story en scenario benoemen welke impact dit deze heeft op de kijker.

Filmcultuur

Kennis van de ontwikkeling van film(genres, technieken en stijlen) in de sociaalhistorische context van de 20e en 21e eeuw. Inzicht geven in de manieren waarop film invloed heeft op en wordt beïnvloed door de maatschappij waarin het wordt geproduceerd.

Filmproductie

Het maakproces van een film en de audiovisuele technieken die hierbij gebruikt worden. Uitleg van crew, cast, pre- en post-productie, distributiekanalen en archivering.

*de focusgebieden zullen in een les altijd voor een deel overlappen. Wel geeft het handvaten om bewust te kiezen voor welk aspect van filmeducatie je kiest in een les.

 

Zeven leerervaringen [HOE]

Elk focusgebieden kan worden ingevuld door zeven leerervaringen die kennis over film kunnen ontwikkelen, contextualiseren en verdiepen: kijken, ontdekken, reflecteren, analyseren, verbeelden, maken, delen.

Op het digitale platform Lessen over Film zie jij bij elk focusgebied voorbeeldlessen die deze zeven leerervaringen realiseren.