Opent film ogen? Dat is de vraag die Movies that Matter onlangs heeft onderzocht. Welk effect heeft film op de beeldvorming over vluchtelingen van jongeren? Verandert het beeld over vluchtelingen na het zien van een film? Tonen leerlingen na het zien van een film meer of minder tolerantie en empathie naar vluchtelingen?

421 leerlingen (havo vwo) en studenten (mbo) bekeken de film The Crossing (55 min.). De film vertelt het verhaal van een groep Syriërs die naar Europa vlucht, maar gaat ook in op de uitzichtloze situatie waarin ze terecht komen wanneer ze Europa bereiken. Benieuwd naar de conclusies?

Wat hield het onderzoek in?
Onderzoek The Crossing onder 421 leerlingen van het vmbo, havo, vwo en mbo.
1.       Nulmeting (5-10 minuten): Door middel van 20 stellingen, waarbij leerlingen met stemkastjes aangeven in hoeverre ze het hier mee eens of oneens zijn, wordt de attitude van de leerlingen tegenover vluchtelingen gemeten.
2.       Vertoning film (55 minuten): The Crossing.
3.       Nameting (5-10 minuten): Leerlingen geven nogmaals hun mening over de stellingen, waardoor wordt gemeten of hun attitude tegenover vluchtelingen is veranderd.

Conclusies

Attitude (houding) van leerlingen ten opzichte van vluchtelingen
De attitude van leerlingen, zowel wat betreft de gevoelens als de overtuigingen, na het zien van de film positiever tegenover vluchtelingen. De film toont onomwonden de pijnpunten van de Europese vluchtelingenopvang en leerlingen vinden de opvang na de film dan ook minder goed geregeld. Tevens wordt minder in het stereotype van vluchtelingen als arme gelukszoekers geloofd. Maar ook zaken die in de film niet naar voren komen, zoals mogelijke positieve (economische) gevolgen van de komst van vluchtelingen, worden na afloop vaker herkend. Leerlingen voelen minder angst en meer verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en kijken minder negatief naar bijvoorbeeld de komst van asielzoekerscentra bij hen in de buurt. Kortom: bij veel van de gemeten variabelen is er een (significante) positieve verandering zichtbaar. Opvallend is dat hoewel leerlingen tijdens het focus group interview aangaven medelijden met vluchtelingen te hebben, het medeleven niet significant steeg. Wellicht blijft het voor sommige leerlingen ondanks de beelden moeilijk om zich in te leven in de situatie van vluchtelingen.

Voorafgaand aan het onderzoek stonden havo- en vwo-leerlingen het meest positief tegenover vluchtelingen. Leerniveau bleek echter niet samen te hangen met de mate van attitudeverandering: het effect van de film is groot bij alle getoetste doelgroepen. Hoewel de gemiddelde attitude vrij gematigd blijkt, waren meningen sterk verdeeld en werd er veel aan de uitersten van de 5-puntssschaal gestemd, zowel positief als negatief. Een positief effect van de film is dat met name de uiterst negatieve antwoorden dichter naar het middenpunt van de schaal toe schoven: meningen werden genuanceerder en gematigder. Ook gaven leerlingen in de focus group interviews aan na de film meer te na te denken over waar hun mening op gebaseerd was en probeerden ze deze ook te onderbouwen.

Betrokkenheid & waardering
Het effect van The Crossing op de betrokkenheid van leerlingen is ook aanwezig. Vooral de belangstelling van vmbo- en mbo-leerlingen lijkt groter geworden: na het zien van de film vinden leerlingen het belangrijker om het nieuws over vluchtelingen te volgen en om het onderwerp in de klas en in de politiek onder de aandacht te brengen. De film lijkt dus met name bij de minder betrokken groepen, waar Movies that Matter juist verschil wil maken, onverschilligheid te bestrijden. Bij havo- en vwo-leerlingen is het effect kleiner, waarschijnlijk omdat zij zich voorafgaand aan het onderzoek al meer betrokken voelden.

De film wordt gemiddeld met een 7,2 gewaardeerd; het hoogst door het vwo (7,6) en het laagst door het mbo (6,7). De film blijkt overigens een effect op de attitude van zowel de minder als de meer betrokken leerlingen te hebben en ook op die van leerlingen die de film saai of traag vonden.

Wat betekenen deze resultaten? Hoewel de resultaten significant zijn, en er veranderingen merkbaar zijn, zal het vertonen van de film The Crossing de houding van jongeren niet radicaal veranderen. Wel is het interessant om te zien dat door het vertonen van een film een zeer lastig onderwerp, waarover meningen sterk uiteenlopen, in de klas op een positieve manier toch aan bod komt. Het is docenten daarom zeker aan te raden om gevoelige thema’s te introduceren met behulp van film, want movies do matter.

Wilt u het onderzoek in zijn geheel lezen? U vindt het op de filmpagina van The Crossing in de linkerkolom.