Het Fantastisch Kinderfilm Festival, is een festival vol verbeelding voor jonge kinderen, met bijzondere aandacht voor film, verbeelding, spelen onderzoek. Kinderen geven hier met al hun zintuigen en fantasie samen vorm aan een imaginaire wereld. Zij spelen als het ware in hun eigen verhalen. Voor de leeftijdsgroep twee tot zeven jaar is een vergelijkbaar film educatief programma.

Ieder jaar staat het festival met een overkoepe­lend thematisch filmprogramma en een speciaal hiervoor ontworpen interactieve tentoonstelling in filmhuizen door het hele land. Het festival is in vakanties en weekends toegankelijk voor publiek. Tijdens schooltijd is er in Amsterdam naast het publieke programma ook een besloten programma voor leerlingen van voorscholen en de onderbouw van basisscholen. De komende jaren zal dit programma ook voor scholen in andere filmhuizen worden ontwikkeld. Dit pro­gramma wordt zowel op school als in de filmhuizen uitgevoerd.

Programma 2017
In 2017 wijkt het programma enigszins af van voorgaande jaren. Het festival investeert komend jaar in de ontwikkeling, uitbreiding en verdieping in een het bestaande programma en doet dat onder andere in de volgende programma onderdelen.

Drukkerij van Alles
Het festival werkte samen met Fantastiske Barnekunstfestivalen in Noorwegen aan de ontwikkeling van een mobiele werkplaats voor eenvoudige druktechnieken in combinatie met een theatervoorstelling, ‘de Drukkerij van Alles’.  In deze werkplaats fabriceren kinderen hun eigen boeken in beeld, vorm en tekst. In 2017 reist de Drukkerij van Alles in de schoolvakanties langs een aantal filmhuizen door het land waar het in combinatie met bijzondere kinderfilms wordt geprogrammeerd.

(Voor)scholenprogramma in EYE
Het (voor)scholenprogramma in EYE is voor kinderen van groep 1-4 van het primair in de directe omgeving van EYE (Amsterdam Noord). In 2016 bezocht voor het eerst ook een aantal voorscholen uit Amsterdam Noord het festival in EYE en met succes. In 2017 is het scholenprogramma al weer volgeboekt met basis- en voorscholen uit Amsterdam Noord. De komende twee jaar worden de mogelijkheden onderzocht om het scholenprogramma de komende jaren ook in samenwerking met andere filmhuizen in Nederland te realiseren. 

Bijlmer Bios
In 2017 zal het festivalin samenwerking met IDFA, IFFR en EYE en onder leiding van Solar Cinema een wekelijkse bioscoop organiseren voor bewoners en omwoners van het AZC in de voormalige Bijlmer Bajes in Amsterdam Zuid Oost. Het is de bedoeling dat de bewoners die daar affiniteit mee hebben, mee gaan werken in deze bioscoop. Ons festival is verantwoordelijk voor de filmprogrammering en de filmactiviteiten voor kinderen. We hebben gekozen om dit te doen in een wekelijks Kinderfilm Lab, waarin een kinderfilm wordt gekoppeld aan een interactief onderdeel, enigszins vergelijkbaar aan ons reguliere festival aanbod, maar dan kleinschaliger en experimenteler. Bij succes worden deze films en activiteiten verder ontwikkeld en opgeschaald binnen het reguliere programma van ons festival. Zo fungeert deze Bijlmer Bios als maatschappelijk project en proef film lab tegelijk.