In het afgelopen jaar heeft Stichting De frisse blik het project ‘Levenslessen’ uitgevoerd in samenwerking met EYE, Filmhuis Den Haag en Filmhuis LUX. Tijdens dit project zijn er 108 filmportretten gemaakt over prachtige ontmoetingen tussen jong en oud.

Binnen het filmproject ‘Levenslessen’ staat de uitwisseling van ‘levensvragen’ en ‘levenslessen’ tussen jongeren en ouderen centraal. Leerlingen stelden een vraag die belangrijk voor hen is aan een oudere uit de buurt of een bewoner van een plaatselijk verpleeg- of verzorgingstehuis. De leerlingen filmden, interviewden en monteerden zelf, en maakten hiervoor gebruik van de iPad. Het project werd afgesloten met een feestelijke filmvertoning in het betrokken verzorgingstehuis of filmhuis in aanwezigheid van de bewoners, leerlingen, de ouders van de leerlingen en andere geïnteresseerden.

Bekijk hier de sfeerimpressie van de feestelijke filmpremière in EYE.


“We vonden het een leuk interview, gedaan door aardige studenten Michelle en Mitxel.

Wat een leuk filmpje is het geworden, knap gemaakt!”
Marijke en Henk op der Heijde - deelnemers Den Haag

 

De ontmoeting en uitwisseling tussen jong en oud was de belangrijkste doelstelling van dit project. Door middel van het maken van een film ontstond er iets nieuws wat er voor die tijd nog niet was. Je zag dat jong en oud geïnteresseerd waren in elkaar en dat de jongeren een mooie levensles meekregen waar ze misschien de rest van hun leven nog iets aan hebben. Zonder het maken van de film zouden deze mensen niet snel met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarom is film zo’n goed middel tot ontmoeting en verbinding.

 

“Je kunt van elkaar leren. Wij denken heel anders dan zij, maar dat is niet erg. Zij geven hun mening over dingen en dan denken wij ‘ohja, zo kan je het ook bekijken’ en andersom ook.”
Chrissie - student ROC van Amsterdam

 

Marianne Zeldenrust, stagiaire bij De frisse blik, heeft onderzoek gedaan naar intergenerationalisatie binnen het project Levenslessen. Uit de interviews is gebleken dat jongeren zelden tot nooit in contact komen met senioren, met uitzondering van hun opa en oma. Dit gebrek aan contact zorgt vaak voor vooroordelen, waardoor stereotype beelden over ‘de jongeren’ en ‘ouderen’ intact blijven. De solidariteit komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. Om deze te waarborgen moeten er meer informelere verbindingen komen tussen de generaties. De generaties hebben elkaar immers veel te bieden. Levenslessen is hier een perfect voorbeeld van. De ouderen kunnen hun levenswijsheden meegegeven aan de jongeren en andersom kunnen de jongeren vertellen over de huidige maatschappij en actuele ontwikkelingen. En dat is nog lang niet alles wat de generaties elkaar te bieden hebben. Uit de evaluatie bleek dat zowel de jongeren als de ouderen erg enthousiast waren over het project. De jongeren vonden het erg leuk en leerzaam om de ouderen beter te leren kennen en om hen vragen te stellen over onderwerpen waar zij zelf mee worstelden. De ouderen gaven aan dat ze het heel leuk vonden dat de jongeren zo geïnteresseerd in hen waren en ook zo verbaasd over wat zij allemaal nog doen op hun leeftijd. Ook hebben veel ouderen het gevoel dat ze echt iets mee konden geven aan de jongeren en zo van betekenis konden zijn. Beide doelgroepen geven aan vaker met elkaar in contact te willen komen.

 

“Heel zinvol, dat je in gesprek bent met de jongeren en dat je ziet aan die reactie van de jongeren dat ze zo verwonderd zijn en toch nieuwsgierig naar dat verleden van mij, in dit geval dan.”

Riek - deelneemster Nijmegen

 

Het project was een groot succes. Alle betrokkenen waren zeer enthousiast over het project en de eindresultaten leverden veel positieve reacties op. We hopen dan ook dat we dit prachtige project in de toekomst nog vaker uit te kunnen voeren!

Bekijk hier een aantal filmportretten.