Eind januari bracht het Platform Onderwijs 2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. De plek van beeldtaal in de digitale wereld wordt in het advies erkend. Beeldtaal is een van de belangrijkste communicatiemiddelen in onze samenleving. Beeldtaal kritisch kunnen beschouwen en zelf kunnen creëren en delen zijn essentiële vaardigheden om nu en zeker in de toekomst te kunnen functioneren. 

EYE heeft mede namens het Netwerk Filmeducatie een reactie geschreven op het advies. In de reactie wordt duidelijk waar begrijpend kijken, het creatief maken en effectief delen van beeld concreet een plek moet krijgen in het nieuwe kerncurriculum. Vakoverstijgend, maar ook bij digitale geletterdheid, taal, kunst en cultuur en burgerschapsvorming.