Cinekid Festival landelijk voor scholen - oktober

Cinekid Festival landelijk voor scholen - oktober

Cinekid is hét festival voor mooie verhalen. De internationale films bieden kinderen een kijk in de wereld en onderscheiden zich door hun kwaliteit, cinematografie, vertelwijze en/of thematiek. U kunt dit jaar weer met uw klas de hele maand oktober, door heel Nederland naar een Cinekid voorstelling. Daarnaast vieren we natuurlijk op 19 en 20 oktober het Cinekid Festival op de Westergasfabriek waarbij je ook het Medialab kunt bezoeken: dé plek waar kinderen een kijkje nemen in de toekomst van media, met workshops, installaties, (kunst)projecten en de nieuwste snufjes en creatieve mediatechnieken. Lees verder

Samenwerking Go Short en Montessori College

Samenwerking Go Short en Montessori College

Na een aantal maanden voorbereiding was het op woensdag 29 maart eindelijk zo ver: enkele leerlingen van het Montessori College in Nijmegen organiseerden speciaal voor de tweede jaarlaag het Monti Medi Go Short filmfestival. Voor het vak Evenement en Organisatie organiseerden de leerlingen een voorproefje van Go Short, hét filmfestival voor korte films in Nijmegen. In opdracht en onder begeleiding van Go Short programmeerden en organiseerden de leerlingen dit geslaagde evenement in filmhuis LUX. Ook ontwierpen zij hun eigen beeldmateriaal voor het evenement.

Na een introductie door verschillende medewerkers van Go Short over de programmering, productie en communicatie, konden de leerlingen zelf aan de slag. Zij bedachten welke films geschikt zijn voor de doelgroep en hoe de leerlingen enthousiast gemaakt kunnen worden voor het festival. Ook hebben de leerlingen zelf een inleiding en afsluiting verzorgd.

Dit was het eerste jaar dat deze samenwerking uitgevoerd werd en past binnen de ambitie van Go Short om meer samen te werken met Middelbare Scholen en projecten op maat op te zetten. Op 8 april om 16:30 organiseert Go Short in dit kader ook een gratis docentenborrel met aansluitend een bezoek aan een kort filmblok. Tijdens deze borrel gaan wij graag met docenten in gesprek om te kijken op welke wijze we kunnen samenwerken. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar educatie@goshort.nl.

Digital Playground en IFFR werken samen aan een Rotterdams CKV Model

Digital Playground en IFFR werken samen aan een Rotterdams CKV Model

Rotterdamse instellingen en scholen werken dit schooljaar intensief samen aan een Rotterdamse invulling voor het vernieuwde vak CKV. Digital Playground, IFFR en het Emmauscollege zijn samen onderdeel van de professionele leergemeenschap die in de stad is opgezet om CKV uit de schoolbanken te halen en het te laten samenvloeien met het gevarieerde Rotterdamse culturele aanbod. De leergemeenschap, die voor 50 procent bestaat uit educatoren van culturele instellingen en voor 50 procent uit CKV docenten, heeft als doel dat docenten en educatoren elkaar blijven uitdagen en aanvullen om het vak binnen de stad ckv inhoudelijk sterk te maken en te houden!

Onderdeel van het Rotterdams CKV zijn de proeftuinen waarin culturele instellingen en scholen samen een deel van het ckv-curriculum dragen. Vanuit deze samenwerking ontwikkelden Digital Playgrounden IFFR samen met de CKV docent en drie klassen van het Emmauscollege een halfjaartraject waarin leerlingen film leren maken, kijken en beoordelen. Het traject start met de workshop iPad Filmfestival bij Digital Playgroundwaar leerlingen een filmtrailer maken en eindigt met een filmvertoning op het IFFR. Tussenliggend krijgen de leerlingen tien lessen over film maken, kijken en beoordelen aan de hand van workshops en materialen van Digital Playground en IFFR. Alle lessen zijn samengesteld in samenwerkingsverband en het uitgangspunt is altijd een onderzoeksvraag van de leerlingen zelf. Volgend schooljaar wordt het project uitgebreid en zullen niet drie, maar tien klassen van het Emmauscollege intensief aan de slag gaan met film.


Neem voor meer informatie over het lestraject contact op met Tanya Lodder via tanya@digitalplayground.nl. Meer informatie over het lestraject op het Emmauscollege vind je hier

Prachtige ontmoetingen tussen jong en oud in beeld gebracht

Prachtige ontmoetingen tussen jong en oud in beeld gebracht

In het afgelopen jaar heeft Stichting De frisse blik het project ‘Levenslessen’ uitgevoerd in samenwerking met EYE, Filmhuis Den Haag en Filmhuis LUX. Tijdens dit project zijn er 108 filmportretten gemaakt over prachtige ontmoetingen tussen jong en oud.

Binnen het filmproject ‘Levenslessen’ staat de uitwisseling van ‘levensvragen’ en ‘levenslessen’ tussen jongeren en ouderen centraal. Leerlingen stelden een vraag die belangrijk voor hen is aan een oudere uit de buurt of een bewoner van een plaatselijk verpleeg- of verzorgingstehuis. De leerlingen filmden, interviewden en monteerden zelf, en maakten hiervoor gebruik van de iPad. Het project werd afgesloten met een feestelijke filmvertoning in het betrokken verzorgingstehuis of filmhuis in aanwezigheid van de bewoners, leerlingen, de ouders van de leerlingen en andere geïnteresseerden.

Bekijk hier de sfeerimpressie van de feestelijke filmpremière in EYE.


“We vonden het een leuk interview, gedaan door aardige studenten Michelle en Mitxel.

Wat een leuk filmpje is het geworden, knap gemaakt!”
Marijke en Henk op der Heijde - deelnemers Den Haag

 

De ontmoeting en uitwisseling tussen jong en oud was de belangrijkste doelstelling van dit project. Door middel van het maken van een film ontstond er iets nieuws wat er voor die tijd nog niet was. Je zag dat jong en oud geïnteresseerd waren in elkaar en dat de jongeren een mooie levensles meekregen waar ze misschien de rest van hun leven nog iets aan hebben. Zonder het maken van de film zouden deze mensen niet snel met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daarom is film zo’n goed middel tot ontmoeting en verbinding.

 

“Je kunt van elkaar leren. Wij denken heel anders dan zij, maar dat is niet erg. Zij geven hun mening over dingen en dan denken wij ‘ohja, zo kan je het ook bekijken’ en andersom ook.”
Chrissie - student ROC van Amsterdam

 

Marianne Zeldenrust, stagiaire bij De frisse blik, heeft onderzoek gedaan naar intergenerationalisatie binnen het project Levenslessen. Uit de interviews is gebleken dat jongeren zelden tot nooit in contact komen met senioren, met uitzondering van hun opa en oma. Dit gebrek aan contact zorgt vaak voor vooroordelen, waardoor stereotype beelden over ‘de jongeren’ en ‘ouderen’ intact blijven. De solidariteit komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. Om deze te waarborgen moeten er meer informelere verbindingen komen tussen de generaties. De generaties hebben elkaar immers veel te bieden. Levenslessen is hier een perfect voorbeeld van. De ouderen kunnen hun levenswijsheden meegegeven aan de jongeren en andersom kunnen de jongeren vertellen over de huidige maatschappij en actuele ontwikkelingen. En dat is nog lang niet alles wat de generaties elkaar te bieden hebben. Uit de evaluatie bleek dat zowel de jongeren als de ouderen erg enthousiast waren over het project. De jongeren vonden het erg leuk en leerzaam om de ouderen beter te leren kennen en om hen vragen te stellen over onderwerpen waar zij zelf mee worstelden. De ouderen gaven aan dat ze het heel leuk vonden dat de jongeren zo geïnteresseerd in hen waren en ook zo verbaasd over wat zij allemaal nog doen op hun leeftijd. Ook hebben veel ouderen het gevoel dat ze echt iets mee konden geven aan de jongeren en zo van betekenis konden zijn. Beide doelgroepen geven aan vaker met elkaar in contact te willen komen.

 

“Heel zinvol, dat je in gesprek bent met de jongeren en dat je ziet aan die reactie van de jongeren dat ze zo verwonderd zijn en toch nieuwsgierig naar dat verleden van mij, in dit geval dan.”

Riek - deelneemster Nijmegen

 

Het project was een groot succes. Alle betrokkenen waren zeer enthousiast over het project en de eindresultaten leverden veel positieve reacties op. We hopen dan ook dat we dit prachtige project in de toekomst nog vaker uit te kunnen voeren!

Bekijk hier een aantal filmportretten.

Impactonderzoek bij de film The Crossing

Impactonderzoek bij de film The Crossing

Opent film ogen? Dat is de vraag die Movies that Matter onlangs heeft onderzocht. Welk effect heeft film op de beeldvorming over vluchtelingen van jongeren? Verandert het beeld over vluchtelingen na het zien van een film? Tonen leerlingen na het zien van een film meer of minder tolerantie en empathie naar vluchtelingen?

421 leerlingen (havo vwo) en studenten (mbo) bekeken de film The Crossing (55 min.). De film vertelt het verhaal van een groep Syriërs die naar Europa vlucht, maar gaat ook in op de uitzichtloze situatie waarin ze terecht komen wanneer ze Europa bereiken. Benieuwd naar de conclusies?

Wat hield het onderzoek in?
Onderzoek The Crossing onder 421 leerlingen van het vmbo, havo, vwo en mbo.
1.       Nulmeting (5-10 minuten): Door middel van 20 stellingen, waarbij leerlingen met stemkastjes aangeven in hoeverre ze het hier mee eens of oneens zijn, wordt de attitude van de leerlingen tegenover vluchtelingen gemeten.
2.       Vertoning film (55 minuten): The Crossing.
3.       Nameting (5-10 minuten): Leerlingen geven nogmaals hun mening over de stellingen, waardoor wordt gemeten of hun attitude tegenover vluchtelingen is veranderd.

Conclusies

Attitude (houding) van leerlingen ten opzichte van vluchtelingen
De attitude van leerlingen, zowel wat betreft de gevoelens als de overtuigingen, na het zien van de film positiever tegenover vluchtelingen. De film toont onomwonden de pijnpunten van de Europese vluchtelingenopvang en leerlingen vinden de opvang na de film dan ook minder goed geregeld. Tevens wordt minder in het stereotype van vluchtelingen als arme gelukszoekers geloofd. Maar ook zaken die in de film niet naar voren komen, zoals mogelijke positieve (economische) gevolgen van de komst van vluchtelingen, worden na afloop vaker herkend. Leerlingen voelen minder angst en meer verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en kijken minder negatief naar bijvoorbeeld de komst van asielzoekerscentra bij hen in de buurt. Kortom: bij veel van de gemeten variabelen is er een (significante) positieve verandering zichtbaar. Opvallend is dat hoewel leerlingen tijdens het focus group interview aangaven medelijden met vluchtelingen te hebben, het medeleven niet significant steeg. Wellicht blijft het voor sommige leerlingen ondanks de beelden moeilijk om zich in te leven in de situatie van vluchtelingen.

Voorafgaand aan het onderzoek stonden havo- en vwo-leerlingen het meest positief tegenover vluchtelingen. Leerniveau bleek echter niet samen te hangen met de mate van attitudeverandering: het effect van de film is groot bij alle getoetste doelgroepen. Hoewel de gemiddelde attitude vrij gematigd blijkt, waren meningen sterk verdeeld en werd er veel aan de uitersten van de 5-puntssschaal gestemd, zowel positief als negatief. Een positief effect van de film is dat met name de uiterst negatieve antwoorden dichter naar het middenpunt van de schaal toe schoven: meningen werden genuanceerder en gematigder. Ook gaven leerlingen in de focus group interviews aan na de film meer te na te denken over waar hun mening op gebaseerd was en probeerden ze deze ook te onderbouwen.

Betrokkenheid & waardering
Het effect van The Crossing op de betrokkenheid van leerlingen is ook aanwezig. Vooral de belangstelling van vmbo- en mbo-leerlingen lijkt groter geworden: na het zien van de film vinden leerlingen het belangrijker om het nieuws over vluchtelingen te volgen en om het onderwerp in de klas en in de politiek onder de aandacht te brengen. De film lijkt dus met name bij de minder betrokken groepen, waar Movies that Matter juist verschil wil maken, onverschilligheid te bestrijden. Bij havo- en vwo-leerlingen is het effect kleiner, waarschijnlijk omdat zij zich voorafgaand aan het onderzoek al meer betrokken voelden.

De film wordt gemiddeld met een 7,2 gewaardeerd; het hoogst door het vwo (7,6) en het laagst door het mbo (6,7). De film blijkt overigens een effect op de attitude van zowel de minder als de meer betrokken leerlingen te hebben en ook op die van leerlingen die de film saai of traag vonden.

Wat betekenen deze resultaten? Hoewel de resultaten significant zijn, en er veranderingen merkbaar zijn, zal het vertonen van de film The Crossing de houding van jongeren niet radicaal veranderen. Wel is het interessant om te zien dat door het vertonen van een film een zeer lastig onderwerp, waarover meningen sterk uiteenlopen, in de klas op een positieve manier toch aan bod komt. Het is docenten daarom zeker aan te raden om gevoelige thema’s te introduceren met behulp van film, want movies do matter.

Wilt u het onderzoek in zijn geheel lezen? U vindt het op de filmpagina van The Crossing in de linkerkolom.