Het Nationaal Film Festival voor Scholieren staat voor meer en betere films maken op alle scholen vo. Het NFFS organiseert elk jaar een festivaldag voor scholieren die zelf een film hebben gemaakt en hun docenten. Met bespreking van de ingezonden films, workshops van professionals en ’s avonds de prijsuitreiking door een vakjury.

Voor docenten organiseert het NFFS scholingsdagen over didactiek van filmmaken in de klas. Verder biedt het NFFS talentontwikkeling, workshops op scholen en scholing van docententeams. Noteer: 8 april 2017 docentendag in Amsterdam, 18 september 2017 festivaldag.